• https://www.facebook.com/hamitkaracom
  • https://www.twitter.com/hmtkr
  • https://www.instagram.com/hamitkaracom

  Hamit KARA        

  Dünya’da ve Türkiye’de Üniversitelerimiz

  Dünya’da ve Türkiye’de Üniversitelerimiz

  İnsan küremize ayak bastığından bu yana sürekli geliştirici ve ilerleyici faaliyetlerde bulunmuştur. Yaratıcı yıkım da buna dahil olmak üzere. Bu faaliyetlerin adı sanı ve niteliği; yerine, zamanına ve şartlara göre değişim gösterse de duraksamadan dinamik şekilde bu işlemi bilerek ya da bilmeyerek devam ettirmiştir. Birikimli olan bu ilerleme zamanla sistematik şekilde bilime ve fenne dönüşmüştür.  Bu durum biz insanoğlunun diğer bütün canlılara hükmedebilmesinde büyük kolaylık sağlamıştır. Bunun yanında bazı sistemsel yeni üniteleri de hayatımıza dâhil etmiştir. Bu sistemler o kadar çok çeşitli hale gelmiş ki bütün bu karmaşayı yönetmek ve ileriye taşıyabilmek için bazı yeni organizasyonlar geliştirilmiştir.
  İnsanlığın, kültürel, sosyal, ekonomik ve yapısal anlamda bu denli bir ilerleme kat etmesi tabi ki sistematik şekilde bilimin günümüze taşınması ile mümkün olmuştur. Bilimsel arayış ve araştırmaların konu edildiği durumlarda akla ilk önce üniversiteler yani akademi gelir. Akademi ya da üniversite bilginin temellendirilip genel anlamda her yerde geçerli ve standart hal almasının mümkün kılan başarıyla tasarlanmış ve halen de dinamik şekilde işleyen bir sistematiktir. Bu sistem sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda fikir aşamasından üretim, tüketim ve dönüşüme kadar sürdürülebilir bir dünya ve insan hayatı için geliştirici olmuştur.
  Başta bireyler ve devamında toplumların gelişimi ve kurumsal yapıların olgunlaşıp oturmaları için akademik bilgi kadar akademik bilginin sunulduğu şekil ve yöntemler önem arz etmektedir. Bu suretle dünya genelinde üniversitelerin değerlendirilip kıyaslandığı bazı araştırmalar ya da kurumsal yapılar mevcuttur.
  Bu tür araştırma raporlarında ilk 500 ya da ilk 1000 gibi tematik adlandırmalar ile global ölçekte ülkelerin sahip oldukları bilim ve bilgi üreten merkezleri olan üniversitelerin sıralamaları ve başarı düzeyleri, çeşitli kısaslar ile ölçülmeye ya da sıralanmaya çalışılıyor. Ulusal ya da uluslararası düzeyde yapılan bu türden araştırmalarda, üniversitelerin akademik kapasiteleri, yayın sayıları ve oranları, kültürel etkinlik sayıları, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları, kampüs imkanları gibi kıssalar baz alınmaktadır. Bu türde yapılan araştırmalarda global klasmanda ilk 1000 üniversite içinde yaklaşık 15 üniversitemiz yer almaktadır. Bu üniversiteler genellikle 3 büyük kentte yer alan üniversitelerdir. Global ölçekte en iyi 500 üniversite içinde maalesef üniversitemiz yer almamaktadır. G7 ya da G20 gibi ülke gruplarının başat ülkeleri yine buna paralel şekilde listelerde ilk sıralarda birden fazla üniversite ile yer almaktadırlar. 


  Sıra

  Üniversite

  Dünya Sıralaması

  Puan Sıralama Göstergesi

  1

  Hacettepe Üniversitesi

  527

  B++

  2

  İstanbul Üniversitesi

  579

  B++

  3

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  619

  B++

  4

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi

  620

  B++

  5

  Ankara Üniversitesi

  687

  B++

  6

  Ege Üniversitesi

  746

  B++

  7

  Gazi Üniversitesi

  776

  B++

  8

  Boğaziçi Üniversitesi

  809

  B++

  9

  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

  852

  B++

  10

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  868

  B++

  11

  Marmara Üniversitesi

  946

  B++

  12

  Erciyes Üniversitesi

  948

  B++

  13

  Dokuz Eylül Üniversitesi

  962

  B++


  Ortadoğu Teknik Üniversitesi (URAP) tarafından hazırlanan, üniversitelerin akademik performanslarının baz alındığı URAP 2018-2019 raporunda: ilk 500 (A++) düzeyinde ülkemizden üniversite yer almazken; en iyi 1000 üniversite içerisinde 13 üniversitemiz (B++) düzeyinde yer aldı. Bu üniversitelerin dağılımları yukarıda yer alan tabloda bölge düzeyinde belirtilmiştir.
  Ülkelerin gelişmişlik düzeyine uygun paralellikte iyi üniversitelerin dağılımı oluştuğu gibi; ülkemiz ölçeğinde de iyi üniversiteler ve bunlara bağlı yetişmiş insan gücü üç büyük kent ve civarı bölgelerde yer almaktadır.
  Bu çalışmada tablonun okuyucuya göre değerlendirilebilmesi adına fazlaca yoruma girilmeden hazırlanan tablonun anlamlı ve birbiri ilişkili olduğu düşünülen kısımları okuyucunun nazarına verilmiştir.
  Her ilde üniversite kurulması şüphesiz geliştirici bir uygulamadır fakat iyi ve nitelikli yükseköğretim kurumları kurabilmek ülkece kalkınma ile paralel seyreder.
  Bu yazıda ülkemizde hâlihazırda faaliyet yürüten yükseköğrenim kurumlarına ait bazı verileri anlaşılır hale getirerek sunmaya çalışacağım. Milli Savunma Üniversitesi, Polis ve Jandarma Akademisi gibi YÖK dışında izlenen yükseköğretim kurumları hariç tutulmuştur.
  Öğrenci verileri 2017-2018 olarak alınmıştır. Açıköğretim kapsamında öğrenciler toplamlara dahil edilmemiştir.


  Bölge/Üniversite

  Türü

  Öğrenci Sayısı

  Akademisyen Sayısı

  Bölge Nüfusu

  İl Sayısı

  Öğrenci/Bölge Nüfusu*100

  Üniversite Başına Öğrenci Sayısı (Ortalama)

  Akademisyen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

  1'den Fazla Üniversitesi Olan İl Sayısı

  URAP Tarafından En İyi 1000 Üniversite İçinde Yer Alan Üniversite Sayısı

  Devlet

  Vakıf

  Toplam

  Prof. Sayısı

  Akademisyen Sayısı (Prof. Dahil)

  AKDENİZ

  14

  5

  19

  399.232

  2.120

  14.257

  10.461.409

  8

  3,82

  21.012

  28,00

  6

  0

  DOĞU ANADOLU

  16

  0

  16

  296.957

  1.673

  13.457

  6.058.499

  14

  4,90

  18.560

  22,07

  2

  0

  EGE

  15

  3

  18

  544.632

  3.296

  19.388

  10.514.200

  8

  5,18

  30.257

  28,09

  3

  2

  GÜNEYDOĞU ANADOLU

  10

  2

  12

  180.362

  730

  7.732

  8.847.980

  9

  2,04

  15.030

  23,33

  1

  0

  İÇ ANADOLU

  27

  17

  44

  802.814

  7.326

  39.171

  13.188.271

  13

  6,09

  18.246

  20,50

  6

  6

  KARADENİZ

  20

  1

  21

  498.279

  1.853

  18.887

  7.973.211

  18

  6,25

  23.728

  26,38

  2

  0

  MARMARA

  27

  49

  76

  1.321.027

  8.945

  49.352

  24.960.312

  11

  5,29

  17.382

  26,77

  5

  5

  TOPLAM

  129

  77

  206

  4.043.303

  25.943

  162.244

  82.003.882

  81

  4,93

  19.628

  24,92

  25

  13

  ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Sıra No

  Birim Adı

  Kuruluş Yılı

  Tür

  İl

  Bölge

  Erkek Prof.

  Kadın Prof.

  Toplam Prof.

  Erkek Akd. Per.

  Kadın Akd. Per

  Toplam Akd. Per

  Erkek Öğr.

  Kadın Öğr.

  Toplam Öğr.

  Bütçesi (2019 Yılı)

  Öğrenci Başına Bütçe İmkanı

  Akademisyen Başına Düşen Öğrenci

  İl

  İlin Nüfusu

  Öğrenci/İl Nüfusu

  77

  ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

  18.05.2007

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  146

  81

  227

  338

  301

  639

  1.135

  2.853

  3.988

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  6,24

  34 İstanbul

  15.067.724  

  0,03

  78

  ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

  22.05.2008

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  42

  18

  60

  193

  261

  454

  5.808

  3.971

  9.779

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  21,54

  0,06

  79

  ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

  16.03.2014

  VAKIF MYO

  İSTANBUL

  MARMARA

  1

  0

  1

  15

  29

  44

  824

  713

  1.537

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  34,93

  0,01

  80

  AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU

  05.09.2009

  VAKIF MYO

  İSTANBUL

  MARMARA

  1

  0

  1

  19

  12

  31

  1.072

  1.003

  2.075

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  66,94

  0,01

  81

  BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

  18.01.1998

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  76

  38

  114

  313

  377

  690

  12.997

  11.375

  24.372

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  35,32

  0,16

  82

  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

  15.07.1997

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  66

  22

  88

  290

  358

  648

  18.987

  14.222

  33.209

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  51,25

  0,22

  83

  BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

  07.09.2016

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  12

  5

  17

  63

  88

  151

  1.524

  730

  2.254

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  14,93

  0,01

  84

  BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

  24.04.2010

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  46

  20

  66

  263

  298

  561

  880

  2.440

  3.320

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  5,92

  0,02

  85

  BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

  27.02.2014

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  42

  20

  62

  148

  161

  309

  2.549

  4.955

  7.504

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  24,28

  0,05

  86

  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

  12.09.1971

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  110

  82

  192

  431

  540

  971

  9.221

  7.584

  16.805

  304.207.000,00 ₺

  18.102,17 ₺

  17,31

  0,11

  87

  DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

  15.07.1997

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  26

  17

  43

  113

  157

  270

  4.636

  3.186

  7.822

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  28,97

  0,05

  88

  FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

  24.04.2010

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  37

  2

  39

  182

  105

  287

  2.775

  3.793

  6.568

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  22,89

  0,04

  89

  FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

  24.11.2016

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  7

  4

  11

  20

  33

  53

  0

  0

  0

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  0,00

  0,00

  90

  GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

  06.06.1994

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  33

  18

  51

  116

  154

  270

  2.275

  2.243

  4.518

  92.425.000,00 ₺

  20.457,06 ₺

  16,73

  0,03

  91

  HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

  18.01.1998

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  30

  23

  53

  105

  179

  284

  5.154

  5.178

  10.332

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  36,38

  0,07

  92

  IŞIK ÜNİVERSİTESİ

  07.06.1996

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  32

  10

  42

  107

  122

  229

  4.588

  3.069

  7.657

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  33,44

  0,05

  93

  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  23.04.2015

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  25

  2

  27

  95

  36

  131

  227

  207

  434

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  3,31

  0,00

  94

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  24.04.2010

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  18

  6

  24

  61

  35

  96

  582

  1.004

  1.586

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  16,52

  0,01

  95

  İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

  18.05.2007

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  45

  11

  56

  195

  274

  469

  9.859

  7.622

  17.481

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  37,27

  0,12

  96

  İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ

  18.05.2018

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  0,00

  0,00

  97

  İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

  18.05.2007

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  124

  34

  158

  393

  447

  840

  21.164

  18.115

  39.279

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  46,76

  0,26

  98

  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

  24.11.2016

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  8

  6

  14

  73

  98

  171

  2.775

  3.305

  6.080

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  35,56

  0,04

  99

  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

  07.06.1996

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  43

  34

  77

  273

  386

  659

  13.414

  13.674

  27.088

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  41,10

  0,18

  100

  İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

  28.03.2006

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  29

  24

  53

  101

  114

  215

  895

  1.855

  2.750

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  12,79

  0,02

  101

  İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

  18.06.2013

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  25

  2

  27

  140

  74

  214

  5.470

  3.105

  8.575

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  40,07

  0,06

  102

  İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

  03.03.2011

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  14

  11

  25

  100

  132

  232

  2.939

  1.490

  4.429

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  19,09

  0,03

  103

  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

  03.03.2011

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  48

  9

  57

  314

  309

  623

  12.238

  10.441

  22.679

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  36,40

  0,15

  104

  İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

  07.09.2016

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  17

  10

  27

  46

  49

  95

  689

  351

  1.040

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  10,95

  0,01

  105

  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

  15.07.1997

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  34

  15

  49

  150

  266

  416

  8.427

  7.163

  15.590

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  37,48

  0,10

  106

  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  21.07.2010

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  97

  20

  117

  368

  340

  708

  2.754

  2.547

  5.301

  126.181.000,00 ₺

  23.803,24 ₺

  7,49

  0,04

  107

  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

  07.07.2009

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  120

  36

  156

  485

  516

  1.001

  8.861

  17.551

  26.412

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  26,39

  0,18

  108

  İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

  18.12.1999

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  83

  41

  124

  314

  379

  693

  13.836

  8.874

  22.710

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  32,77

  0,15

  109

  İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

  23.04.2015

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  13

  1

  14

  95

  63

  158

  891

  759

  1.650

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  10,44

  0,01

  110

  İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

  24.04.2010

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  40

  3

  43

  180

  97

  277

  4.403

  4.916

  9.319

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  33,64

  0,06

  111

  İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

  22.05.2008

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  34

  9

  43

  157

  149

  306

  2.863

  2.490

  5.353

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  17,49

  0,04

  112

  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

  18.05.2012

  VAKIF MYO

  İSTANBUL

  MARMARA

  1

  0

  1

  28

  40

  68

  1.353

  1.665

  3.018

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  44,38

  0,02

  113

  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  01.01.1944

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  312

  198

  510

  1.203

  991

  2.194

  26.266

  13.745

  40.011

  557.990.000,00 ₺

  13.945,91 ₺

  18,24

  0,27

  114

  İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

  14.04.2001

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  54

  14

  68

  140

  107

  247

  5.263

  3.741

  9.004

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  36,45

  0,06

  115

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  18.11.1933

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  504

  409

  913

  1.608

  1.730

  3.338

  64.575

  59.236

  123.811

  990.022.000,00 ₺

  7.996,24 ₺

  37,09

  0,82

  116

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

  18.05.2018

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  403

  216

  619

  1.090

  953

  2.043

  0

  0

  42.898

  601.460.000,00 ₺

  14.020,70 ₺

  21,00

  0,28

  117

  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

  28.02.2009

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  50

  27

  77

  194

  210

  404

  4.602

  4.203

  8.805

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  21,79

  0,06

  118

  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

  23.04.2015

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  72

  25

  97

  243

  206

  449

  986

  1.604

  2.590

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  5,77

  0,02

  119

  İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

  12.07.2008

  VAKIF MYO

  İSTANBUL

  MARMARA

  0

  0

  0

  56

  87

  143

  0

  0

  0

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  0,00

  0,00

  120

  KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

  30.05.1997

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  29

  13

  42

  122

  174

  296

  3.762

  3.348

  7.110

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  24,02

  0,05

  121

  KOÇ ÜNİVERSİTESİ

  07.03.1992

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  114

  54

  168

  307

  257

  564

  3.678

  3.743

  7.421

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  13,16

  0,05

  122

  MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

  15.07.1997

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  72

  33

  105

  246

  317

  563

  5.970

  6.326

  12.296

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  21,84

  0,08

  123

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  20.07.1982

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  386

  301

  687

  1.503

  1.686

  3.189

  42.507

  40.633

  83.140

  659.974.000,00 ₺

  7.938,10 ₺

  26,07

  0,55

  124

  MEF ÜNİVERSİTESİ

  27.04.2012

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  19

  6

  25

  81

  93

  174

  1.194

  1.489

  2.683

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  15,42

  0,02

  125

  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

  20.07.1982

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  52

  64

  116

  286

  385

  671

  4.557

  6.261

  10.818

  150.765.000,00 ₺

  13.936,49 ₺

  16,12

  0,07

  126

  NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

  17.09.2009

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  51

  19

  70

  303

  231

  534

  13.127

  7.587

  20.714

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  38,79

  0,14

  127

  ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

  18.05.2007

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  19

  9

  28

  154

  218

  372

  4.646

  3.390

  8.036

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  21,60

  0,05

  128

  PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

  30.01.2008

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  20

  4

  24

  126

  71

  197

  2.877

  689

  3.566

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  18,10

  0,02

  129

  SABANCI ÜNİVERSİTESİ

  07.06.1996

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  54

  16

  70

  180

  130

  310

  3.058

  1.950

  5.008

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  16,15

  0,03

  130

  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

  15.04.2015

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  435

  191

  626

  1.389

  701

  2.090

  1.989

  3.514

  5.503

  333.232.000,00 ₺

  60.554,61 ₺

  2,63

  0,04

  131

  SEMERKAND BİLİM VE MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  18.05.2018

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  0,00

  0,00

  132

  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

  07.11.2010

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  8

  4

  12

  139

  122

  261

  749

  637

  1.386

  69.618.000,00 ₺

  50.229,44 ₺

  5,31

  0,01

  133

  TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ

  23.04.2015

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0,00 ₺

  0,00 ₺

  0,00

  0,00

  134

  TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

  24.06.2017

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0,00 ₺

  0,00 ₺

  0,00

  0,00

  135

  ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

  03.03.2011

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  53

  17

  70

  173

  199

  372

  5.317

  10.953

  16.270

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  43,74

  0,11

  136

  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

  07.06.1996

  VAKIF

  İSTANBUL

  MARMARA

  101

  77

  178

  331

  520

  851

  12.035

  13.913

  25.948

  Bütçe Yok

  Hesaplanmadı

  30,49

  0,17

  137

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  20.07.1982

  DEVLET

  İSTANBUL

  MARMARA

  176

  105

  281

  868

  797

  1.665

  21.904

  14.109

  36.013

  357.171.000,00 ₺

  9.917,84 ₺

  21,63

  0,24

  TÜRKİYE GENELİ TOPLAM

  17.779

  8.164

  25.943

  89.881

  72.363

  162.244

  2.181.935

  1.818.470

  4.043.303

  33.020.020.000,00 ₺

  9.691,87 ₺

  24,92

   

  82.003.882

  4,93

  İSTANBUL TOPLAM

  4.509

  2.436

  6.945

  17.026

  17.164

  34.190

  417.127

  375.520

  835.545

  4.243.045.000,00 ₺

  5.078,18 ₺

  24,44

  15.067.724

  5,55


  Tablo ve veriler, kötü amaçlı olmamak kaydıyla izin alınmaksızın kullanılıp yayınlanabilir...
    
  1362 kez okundu

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın