• https://www.facebook.com/hamitkaracom
  • https://www.twitter.com/hmtkr
  • https://www.instagram.com/hamitkaracom

  Hamit KARA        

  Hakkımda

  Hamit  KARA                                                                                     
   
   Beş çocuklu bir çiftçi ailesinde doğdum. İlkokulu köy okulunda, ortaokulu ilçe merkezinde, liseyi ise il (Yabancı Dil Ağırlıklı Anadolu Lisesi) merkezinde devlet parasız yatılı olarak tamamladım.

  Ortaokul ve liseyi 'devlet parasız yatılı' olarak Devletimin sunduğu imkanlar sayesinde tamalayabildim; bu sebeple her zaman müteşşekkir ve vefalı olmaya çalışıyorum.
  Üniversite eğitimimi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladım. Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümünü tamamladım. İstanbul Aydın Üniversitesi Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölümü tam burlsu öğrenci iken, ingilizce hazırlık sınıfına bir süre devam edip kayıt sildirmek durumunda kaldım. 

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programında
  'COVİD-19 Sürecinde İstanbul Örneği'  adlı tez çalışmasını tamamlayıp Yüksek Lisans mezuniyet derecesini aldım.

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora çalışmam devam ediyor.

  Ayrıca İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde Covid-19 pandemisinin bilimsel araştırma projesi kapsamında kamu yönetimi sistemlerine yönelik etkilerinin değerlendirilmse kapsamında
  'Kamu Yönetimi Sistemlerinin Covid-19 Krizi ile Mücadele Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi ve Etkin Kamu Yönetimi Süreci' konulu bilimse araştırma makalesi çalışma grubunda da araştırmacı olarak görev aldım.

  'Internationalisation at Home through Online Micro Masters and Virtual Mobility – Turkey, Macedonia, Slovenia and Lithuania (MASTER@HOME)' adıyla Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus + hareketliliği kapsamında Ülkemizden 50 öğrencinin kabul edildiği dijital iletişim ve pazarlama üzerine online master programına bir süre katılım sağladım.

  Fakülteyi bitirdikten sonra kısa bir süre özel sektörde çalıştım. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde Bilgisayar İşletmeni olarak işe başladım. Sırasıyla Ayazağa Garajı, Beşiktaş İşletme Şefliği ve Makine İkmal Daire Başkanlıklarında çeşitli görevlerde bulundum.

  İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak Bitlis Valiliği’nde göreve başladım.
  Bitlis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhasebe Yetkilisi olarak bir yıl süreyle (ek görev) görev yaptım akabinde askerlik vazifemi KKTC'de yerine getirdim.

  Yatırım İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları, Kamu Yatırımları, Mahalli İdare Yatırımları, Yatırım Projelerinin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM), Diksiyon ve Hitabet, Bilgisayarlı Muhasebe, İletişim Yönetimi, Örgüt Kültürü, Kurumsal İmaj Çalışmaları, Mahalli İdare Birlikleri Bütçe Çalışmaları, Stratejik Yönetim, Yerel Yatırım Planlama Süreçleri, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanlarında eğitim ve çalışmalarımdevam ediyor.
   
  ‘’Bitlis’in Kalkınmasında Kamu Kaynaklarının Etkisi’’ konulu uzmanlık tez çalışmasını tamamlayıp, Uzman olarak terfi aldım. 2016-2023 döneminde İstanbul Valiliğinde İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanı olarak görev yaptım.

  Bitlis Valiliğinde İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanı olarak görev yapıyorum.

  Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (BİPEM) Koordinatörü görevini yürütüyorum.
                  
  Kitap okumak, kültür gezileri, köy yaşantısı, ülkelerin farklılıkları, insan psikolojisi, deneme ve sosyal içerikli yazılar yazıyorum. Yazılarımı kişisel web sitemde yayınlıyorum.

   
   Katılım Sağladığım Çeşitli Faaliyet Ve Organizasyonlar; Görev Aldığım Önemli Bazı Projeler Ve Eğitim Faaliyetleri:

   Milli Eğitim Bakanlığı- Bilgisayar İşletmenliği Kursu (Sertifikalı- 120 Saat) 2008,

  Milli Eğitim Bakanlığı-  Bilgisayarlı Muhasebe Kursu (Sertifikalı 160 Saat) 2009,

  İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü- Kişisel ve Kurumsal İletişim Teknikleri Eğitimi 2011,

  Bitlis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhasebe Yetkilisi (1 Yıl Süreyle) 2012,

  İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı - Yatırım Projeleri Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi 2013,

  Milli Eğitim Bakanlığı - Hayat Boyu Öğrenme İl Eylem Planı Hazırlama Çalıştayı 2013,

  İçişleri Bakanlığı - Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) Proje Teklifleri Değerlendirme Çalışmaları 2014,

  İçişleri Bakanlığı - Köylerin Altyapısını Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Proje teklifleri Değerlendirme Çalışmaları 2014,

  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) -Stratejik Planlama, Yenilikçilik, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 2015,

  Türkiye Afet Müdahale Planı- İl Eylem Planları Hazırlıklarının Koordinasyonu (Trafik, Emniyet, Yangın ve Barınma Hizmet Grupları) (Bitlis) 2015,

  İçişleri Bakanlığı- Yerel Yatırım Planlamasında Koordinasyon ve Analiz Konularında Eğitici Eğitimi (Sertifikalı- 3 Hafta Süreyle) 2015,

  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyeliği 2016,

  Bitlis Valiliği Bitlis İli Yatırım Alanları Çalıştayı- Koordinatörlük 2016,

  İstanbul Kalkınma Ajansı- İnvest İn İstanbul Tek Durak Ofisi Kuruluş Çalıştayları 2016,

  Sağlık Bakanlığı - İlkyardımcı Eğitimi (Sertifikalı) 2017,

  İçişleri Bakanlığı- Biz Anadoluyuz Projesi ( 14 Bin öğrencinin İstanbul ilinin tarihi ve kültürel mekanlarında gezdirilmesi ve çeşitli programların yapılması) Koordinasyonu 2017-2019,

  Türkiye'de Emek Göçü Yönetiminin Desteklenmesi Projesi İstanbul Konferansı 2018,

  Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Uyum Konferansı 2018,

  Akıllı Kentler Olgunluk Değerlendirme Modeli Çalıştayı İstanbul 2018,

  İstanbul'un Olası Akut Şok ve Kronik Stresler Karşısında Kentsel Dayanıklılığına Yönelik Kritik Altyapı Konulu Çalıştay 2019,

  İçişleri Bakanlığı İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) eğitim programı,

  İçişleri Bakanlığı Açık Kapı Projesi faaliyetleri, iş işlemleri ,

  İçişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Sistemi (PERDİS) eğitim faaliyetleri ,

  İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline (110 kişi) 2’şer saatlik Zaman Planlaması eğitimi,

  İstanbul Afet Müdahale Planı, Kaynak Yönetimi Çalışma Grubu koordinasyon çalışmaları,

  İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) kapsamında polis merkezleri ve jandarma karakollarının yerinde denetlenmesi için oluşturulan heyet için raportörlük görevi, 2020-2021

  İstanbul İl İstatistik Raporu çalışmaları

  İstanbul Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) hazırlanması çalışmaları 2021

  İstanbul İl Afet Riski Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayları 2021

  Bitlis Nemrut Jeoparkı süreçlerinde çeşitli görevler yürütülmesi.

  Akademik Çalışmalarım:

  Bitlis İlinin Kalkınmasında Kamu Kaynaklarının Etkisi Mesleki Tez

  Vergi Dünyası (Hakemli Dergi) Dergisi’nde Uluslararası İstanbul Finans Merkezi konulu  yayımlanmış makalem çalışmam bulunmaktadır. Erişim için:
  http://www.vergidunyasi.com.tr/Makaleler/7160

  COVİD-19 Sürecinde İstanbul Örneği adlı yüksek lisans tez çalışması. (yayımlanmamış)

  Kamu Yönetimi Sistemlerinin Covid-19 Krizi ile Mücadele Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi ve Etkin Kamu Yönetimi Süreci konulu Bilimsel Araştırma Projesi'nde araştırmacı olarak çalışması.

  Salgın Hastalık Sürecinde Kamu Yönetiminin İstanbul Örneğinde Değerlendirilmesi konulu bildirinin KAYFOR24 için Prof. Dr. Adem ESEN ile sunulması.

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Doktora Çalışması (devam etmekte)